توجه : شماره تلفن ذیل الذکر مربوط به موسسه حقوقی می باشد و جهت ارتباط با مراجع قضائی به هیچ وجه با این شماره تماس حاصل ننمائید.

شماره تلفن موسسه حقوقی علی عبدی :

۰۲۱-۸۸۸۸۴۴۹۲ 

آدرس :

تهران، خیابان پانزدهم گاندی، پلاک ۱۶، واحد ۲

« انجام مشاوره به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد »