۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

  • شناسه : 11133
  • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۷
  • 744 بازدید

موانع تفکیک املاک

موانع تفکیک املاک تفکیک همواره به دور از هرگونه محدودیت قابل انجام نیست، بلکه موانعی در امر تفکیک وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره می گردد : ممنوعیت تفکیک املاکی که تعداد طبقات آن از حد مجاز بیشتر است؛ یعنی تفکیک املاکی که ۷۰ درصد مساحت آن به فضای باز اختصاص دارد  و […]

موانع تفکیک املاک

تفکیک همواره به دور از هرگونه محدودیت قابل انجام نیست، بلکه موانعی در امر تفکیک وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره می گردد :
ممنوعیت تفکیک املاکی که تعداد طبقات آن از حد مجاز بیشتر است؛ یعنی تفکیک املاکی که ۷۰ درصد مساحت آن به فضای باز اختصاص دارد  و تعداد طبقات آن بدون رعایت ضوابط تراکم مجاز احداث شده ممنوع میباشد یا در خصوص اراضی کمتر از هزار متر در حوزه صنعتی تفکیک اراضی به قطعات کمتر ازهزار متر مربع، در ممنوع می باشد، به جز برای استفاده انتقال منابع کوچک مزاحم موجود در شهر که در حال حاضر در اکثر شهرها اقدام می شود.
تفکیک محدوده تجاری بازار تهران ممنوع می باشد، ولی در محدوده مسکونی بازار تفکیک قطعات با رعایت ضوابط مربوطه، برای ایجاد منازل مسکونی بلامانع است. تفکیک اراضی بایر واقع در مناطق آزاد شده، بین محدوده ۵‏ ساله و ٢۵‏ ساله مقدور نمی باشد و به استثنای شهرکها که با ضوابط معین، طرح تفکیک آنها به تصویب شهرداری خواهد رسید و یک سال از انجام تاسیسات زیربنایی و اجرایی و سفت کاری ساختمانها، تفکیک عملی خواهد گردید. در اراضی مشاع واقع در محدوده ٢۵‏ ساله که سند مشاع دارند و قبل از تاریخ  (۲۶/۴/۱۳۵۸ ) نسبت به تنظیم سند مالکیت اقدام شده، تفکیک به تعداد مالکین و یا افراز بلامانع است.
ممنوعیت تفکیک باغات و اراضی کشاورزی در داخل و خارج محدوده شهرها بر اساس بخش نامه صادره از سوی وزارت کشاورزی، ادارات کل تفکیک باغات و اراضی حتی در داخل محدوده شهرها ممنوع گردیده که براساس رای صادره از سوی دیوان اداری ابطال گردید.
تفکیک اراضی وقفی به نفع شهرداریها نیز دارای ممنوعیت است.
تفکیک اراضی موات دارای حد نصاب مشخصی است که خارج از آن حد نصاب، امکان نفکیک آن مبسر نخواهد بود. مالکین اراضی مواتی که مساحت آنها ببش از حد نصاب مقرر در قانون زمبن  شهری می باشد، چنانجه فبلاً ‏از مزایای مقرر زمین  شهری استفاده  ننموده و مسکن مناسب ندارند، در اجرای ماده ١٠‏ آیین نامه فانون زمبن  شهری در این گونه اراضی، رعابت حداقل مساحت قطعه تفکیک برای دولت (٢٠٠‏منر مربع) با حداقل عرض  شش مثر در طول پلاک الزامی است. چنانجه جدا نمودن سهم دولت به ترتیب فوق مقدور نبا شد، موکول به تعیبن تکلیف مساحت مازاد بر حد نصاب مقرر در فانون از طرف سازمان و شهرداریها خواهد بود.
‏تفکیک و تقسیم اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم  شهرها به قطعات کمتر لز ۲۰ هکتار تابع ضوابط و ترتیبات زیر می باشد :
در مورد اراضی  شهرکها،  تشریفات و ضوابط مقرر باید انجام گردد. در مورد اراضی  شهرک تفکیک تحت شرایط و ترتیبات زبر مجاز خواهد بود:
١‏- هدف از تفکیک، اجرای طرح مشخصی می باشد که طبق مقررات مربوط مورد موافقت مراجع ذی ربط قرارگرفته باشد.
٢‏- مساحت فطعات تفکیکی معادل و متناسب با اجرای طرح مورد نظر با شد.
٣‏- انجام عملیات ساختمانی با تاسیساتی طرح در زمین مورد نظر امکان پذیر  باشد و مغایرتی با ضوابط مقرر در ماده ۴‏ آیین نامه نداشته باشد.
۴- اعلام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با واحدهای تابع آن وزارت که اختیارات لازم به آنها تفویض شده باشد، مبنی بر عدم قابلیت تولید زراعی اراضی و اقتصادی نبودن بهره وری کشاورزی از زمین مورد نظر و مناسب بودن آن برابر اجرای طرح نسبت به اراضی دیگر همان حوزه کشاورزی.
۵- تقاضا و نقشه تفکیکی ضمن رعایت کلیه  شرایط بالا مورد تصویب مراجع که در حوزه هر استان اختیار صدور پروانه های ساختمانی را در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها دارند، قرارگرفته باشد.
ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هیچ نوع تقاضای تفکیکی را برای قطعات کوچک تر از بیست هکتار قبل از اینکه مورد تصویب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود ‏بپذیرند و نسبت به آنها اقدام کنند.
در محدوده مسکونی روستاها صدور اجازه تفکیک با رعایت قوانین جاری کشور و در حدود نیازهای مسکونی و اجتماعی روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها و یا واحدهای تابعه آن وزارت، که اختیارات لازم به آنها تفویض شده باشد، خواهد شد.
انجام عملیات مربوط به تفکیک ثبتی اراضی شهرکها، به اتمام عملیات زیربنایی و صدور پروانه بهره برداری و اجازه تفکیک منوط می باشد و بر حسب مورد ممکن است عملیات اجرایی زیر بنایی و صدور پروانه بهره برداری اجازه تفکیک به مراحل مختلف تقسیم گردیده و پس از خاتمه عملیات هر قسمت پروانه بهره برداری و اجازه تفکیک نسبت به آن قسمت صادر و به احداث کننده شهر تسلیم شود.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*