۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

موقعیت شما : صفحه اصلی » نمونه دادخواست ها
  • شناسه : 13201
  • ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴
  • 14196 بازدید
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک به طرفیت وراث
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث خواهان / خواهان ها : ………………… خوانده / خواندگان : ………………… خواسته :   الزام خوانده / خواندگان به تنظیم سند رسمی نسبت به شش دانگ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی ………… فرعی ………… اصلی مفروز و مجزی از ………….. حوزه ثبتی تهران، دارای قیمت […]

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث

خواهان / خواهان ها :

…………………

خوانده / خواندگان :

…………………

خواسته :  

الزام خوانده / خواندگان به تنظیم سند رسمی نسبت به شش دانگ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی ………… فرعی ………… اصلی مفروز و مجزی از ………….. حوزه ثبتی تهران، دارای قیمت منطقه ای …………….

مطالبه کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت دارا بودن وکیل دادگستری در دعوی)

توجه : در صورت تعیین خسارت تاخیر و وجه التزام در قرارداد مطالبه این موارد مستلزم درج خواسته ای مجزا در دادخواست می باشد. جهت ملاحظه نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی به این لینک مراجعه نمائید.

دلایل و منضمات :

قرارداد شماره ……….. مورخ ………………..

اسناد واریز وجوه ثمن معامله از قرار ……………

گواهی فوت و گواهی انحصار وراثت مورث خواندگان

مدارک شناسایی خواهان و ….

 

شرح دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضائی ………….. تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب ……………… (خواهان) به موجب قرارداد …………. مورخ ……………. شش دانگ یک قطعه زمین از پلاک ثبتی ……….. فرعی از ………. اصلی بخش ……. تهران به مساحت ……… متر مربع به آدرس ………………… را از مورث خواندگان آقای …………………. خریداری می نمایم. متاسفانه فروشنده مورخ ………………. فوت می نمایند و ورثه حین الفوت نامبرده (خواندگان) علیرغم انجام تعهدات اینجانب، از تنظیم سند رسمی مستنکف می باشند. فلذا با توجه به مراتب معروضه و نظر به این امر که انعقاد عقد بیع در خصوص اموال غیر منقول ملازمه با انجام تشریفات قانونی و انتقال رسمی مبیع به خریدار دارد، مستند به مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۳۳۸ ، ۳۶۲ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از مقام محترم صدور حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک قطعه زمین از پلاک ثبتی ………….. فرعی از ……….. اصلی بخش ………. تهران به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی، مورد استدعا می باشد. با تشکر

آدرس ملک موضوع دعوی : …………………………………

 

 

جهت ملاحظه بررسی کاربردی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، به این لینک مراجعه نمائید.

جهت ملاحظه نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک، به این لینک مراجعه نمائید.

جهت ملاحظه نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، به این لینک مراجعه نمائید.

جهت ملاحظه نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع، به این لینک مراجعه نمائید.

 

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*