دسته‌بندی نشده

نمونه دادخواست تقابل

نمونه دادخواست تقابلنمونه دادخواست دعوی تقابل

خواهان :

در این قسمت نام و مشخصات متقاضی دعوی تقابل ذکر گردد

خوانده :

در این قسمت نام و مشخصات طرف دعوی تقابل (خواهان دعوی اصلی) ذکر گردد

خواسته :

دعوی تقابل نسبت به پرونده کلاسه ………………… تحت شماره بایگانی ……………. (با موضوع مطالبه وجه چک) مطروحه در شعبه …… دادگاه …………… به خواسته استرداد لاشه چک شماره ………… مورخ ………………. عهده بانک ……………………، به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی

دلایل و منضمات :

استشهادیه، کپی قرارداد …..،

شرح دادخواست :

ریاست محترم دادگاه …….

با سلام و عرض ادب

احتراماً مستند به ماده ۱۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی و با عنایت به وحدت منشاء دعوی (چک شماره …………..  مورخ …………………. عهده بانک …………….) و وجود ارتباط کامل دعوی اصلی و دعوی تقابل، به استحضار می رساند : بنا بر دلایل و مدارک موجود، اینجانب جهت تضمین انتقال مالکیت سهم الارث خویش به خواهرم خانم ……… (خوانده دعوی تقابل)، یک فقره چک با مشخصات مذکور به صورت امانی در ید ایشان قرار می دهم و توافق فیمابین بر این بوده است که پس از انجام تعهد و انتقال مالکیت، چک موصوف به بنده مسترد گردد. متعاقباً این انتقال پیرو تنظیم سند عادی مورخ ……………. محقق و خوانده محترم دعوی تقابل مکلف به استرداد لاشه چک می گردند که متاسفانه تا کنون از انجام این مهم مستنکف بوده اند (جهت اثبات مدعی استشهادیه ای به پیوست تقدیم می گردد). فلذا از مقام محترم رسیدگی کننده صدور حکم به استرداد لاشه چک شماره ………… مورخ ………………. عهده بانک ……………………، به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی مورد استدعا می باشد. با تشکر و تجدید احترام

 

جهت ملاحظه بررسی کاربردی دعوی تقابل کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *