۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

موقعیت شما : صفحه اصلی » نمونه دادخواست ها
  • شناسه : 13210
  • ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۵
  • 16058 بازدید
نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی
نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی خواهان ها : ۱) ………………….. ۲) ……………………. خواندگان : ۱) ………………….. ۲) ……………………. خواسته : الزام خواندگان به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی روزانه به مبلغ ………… ریال از تاریخ ………… لغایت اجرای رای تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به ………. ریال و همچنین کلیه […]

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی

خواهان ها :

۱) ………………….. ۲) …………………….

خواندگان :

۱) ………………….. ۲) …………………….

خواسته :

الزام خواندگان به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی روزانه به مبلغ ………… ریال از تاریخ ………… لغایت اجرای رای تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به ………. ریال و همچنین کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی

دلایل و منضمات :

قرارداد شماره …….. مورخ ……………..

توافقنامه مورخ ………………

گواهی های عدم حضور مورخ …………..و ………….

اسناد واریز و پرداخت وجوه

مدارک شناسایی

شرح دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضائی ……………. تهران

با سلام، احتراماً به استحضار می رساند اینجانبان (خواهان ها) به موجب قرارداد شماره …….. مورخ …………. شش دانگ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی …………. فرعی از …………اصلی مفروز و مجزی از ………..حوزه ثبتی تهران به مساحت …… متر مربع به آدرس تهران، ……………. را از خواندگان پیش خرید می نماییم و تا تاریخ ………… مبلغ ……… ریال از ثمن معامله و حتی ……… ریال مازاد بر توافق ( به جهت کسری بودجه و به درخواست فروشندگان ) را به خواندگان محترم پرداخت می گردد. متاسفانه خواندگان علیرغم انجام تعهدات اینجانبان در تاریخ مقرر در قرارداد ……….. در دفترخانه مورد توافق حضور نیافته که منجر به صدور گواهی عدم حضور نامبردگان می گردد. پس از مناقشات بسیار و استنکاف مستمر خواندگان از انجام تعهد مورخ ……… توافقنامه ای فیمابین تنظیم و قرار بر این میگردد که بابت خسارات تاخیر تا آن روز مبلغ ………….. تومان از باقیمانده مبلغ مانده حساب کسر گردد و ………. تومان باقیمانده همزمان با تحویل ملک و مبلغ ……… تومان همزمان با تنظیم سند رسمی پرداخت گردد و تاریخ تنظیم سند رسمی ……….. در دفترخانه شماره ……..تهران مقرر می گردد و وجه التزام عدم حضور در دفترخانه روزانه مبلغ ………. تومان تعییین می گردد. ملک در تاریخ مقرر تحویل و مبلغ تعهد شده از جانب اینجانبان به فروشندگان پرداخت می گردد ولی متاسفانه نامبردگان در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه مورد توافق حاضر نمی گردند و مراتب مجدداً منجر به صدور گواهی عدم حضور می گردد.

علی ایحال با توجه به اینکه فروشندگان به شرح صورتجلسه مورخ …….. متعهد و ملتزم گردیده اند که در صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر، روزانه مبلغ …….. را به عنوان وجه التزام و خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی در حق خریداران پرداخت نمایند و این شرط علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع می باشد، مستند به مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی از مقام محترم صدور حکم به محکومیت خواندگان پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی روزانه به مبلغ ………… ریال از تاریخ ………… لغایت اجرای رای و کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی، مورد استدعا می باشد.

                                                                                                                                    با تشکر و تجدید احترام

آدرس ملک : ……………………….

 

جهت ملاحظه بررسی کاربردی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (علاوه بر مطالبه وجه التزام قراردادی)، به این لینک مراجعه نمائید.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*