نمونه دادخواست ها

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک

خواهان :نمونه دادخواست مطالبه وجه چک

در این قسمت مشخصات دارنده چک قید گردد.                                        

خوانده : 

در این قسمت مشخصات صادر کننده چک و در صورت دارا بودن و لزوم، نام ضامن یا ظهرنویس قید گردد.                                     

وکیل :  

در صورت دارا بودن وکیل دادگستری در این قسمت مشخصات وکیل قید گردد.                                         

خواسته :

  • مطالبه وجه چک شماره ………… عهده بانک …….. به تاریخ سررسید …………….. به مبلغ ……………. ریال معادل ……………. تومان
  • مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم
  • مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

شرح دادخواست :

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی ……….. تهران

با سلام، احتراماً اینجانب / به وکالت از خواهان به استحضار می رساند :

پیرو صورتجلسه مورخ ………. خوانده محترم در مقام احد از مالکین و در راستای تسویه حساب قرارداد مشارکت در ساخت ………. و در قبال تحویل آپارتمان های موضوع قرارداد، چکی به شماره ………. عهده بانک ………. به تاریخ سررسید  …………. به مبلغ ………… ریال معادل …………… تومان به اینجانب / موکل اینجانب تحویل می نمایند که چک مزیور به دلیل عدم انجام تعهدات و عدم کارسازی دین در موعد مقرر توسط خوانده، در تاریخ ……….. منجر به صدور گواهی عدم پرداخت می گردد.

علی ایحال نظر به اینکه خوانده از ایفای دین و کارسازی مبلغ چک مستنکف بوده اند با عنایت به صورتجلسه تنظیمی و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی (اینجانب / موکل) که دلالت بر بقاء و استقرار دین و اشتغال ذمه بر عهده ی خوانده دارد، مستند به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک و همچنین مواد ۱۹۸ ،۵۱۵ ، ۵۱۹ ، ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، از مقام محترم صدورحکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک شماره ………… عهده بانک …….. به تاریخ سررسید …………….. به مبلغ ……………. ریال معادل ……………. تومان و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سرسید لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

 

جهت ملاحظه بررسی تخصصی و کاربردی دعوی مطالبه وجه چک به لینک وکیل چک برگشتی مراجعه نمائید.

جهت کسب اطلاعات در خصوص مراحل و نحوه ی اعلام مفقودی چک به این لینک مراجعه نمائید.

جهت کسب اطلاعات در خصوص دعوی استرداد لاشه چک به این لینک مراجعه نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *