دسته‌بندی نشده

وظایف هیات نظارت ثبت / حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت

وظایف و حدود صلاحیت هیات نظارت ثبتوظایف هیات نظارت

حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت اداره ثبت بدین شرح می باشد:

۱- هرزمان در اجرای مقررات ماده ۱۱ قانون ثبت از لحاظ پذیرش درخواست ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود و یا اشتباهی بوجود آید و یا تزاحم و تعارض در تصرف اشخاص باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیئت نظارت است.

۲- هر زمان ، هنگام ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی به علت عدم توجه نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیئت نظارت دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.

۳- هرزمان  در جریان مقدماتی ثبت املاک، هیات نظارت تشخیص دهد که اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا اصلاح یا تکمیل می گردد.

۴- رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت بطور کلی یا جزئی چه نسبت به اصل ملک، چه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیئت نظارت است.

۵-ا شتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت بوجود آمده و در دفتر املاک هم مورد توجه قرار نگرفته، بعدا اداره ثبت متوجه آن گردد در هیئت نظارت مطرح می گردد و در صورتی که وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح آن به حق کسی خلل وارد نکند هیئت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید اما در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی وارد نماید به شخص ذینفع اخطار می شود که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

۶- هرگاه در طرز تنظیم اسناد و مطابقت آن با قوانین اشکال و اشتباهی رخ دهد رفع اشتباه و دستور اصلاح آن با هیئت نظارت می باشد.

۷- رسیدگی و رفع اشتباهی  که در عملیات تفکیکی رخ دهد و به موجب آن انتقال رسمی صورت بگیرد و یا ثبت دفتر املاک شود با هیئت نظارت است، مشروط بر اینکه رفع- اشتباه خللی به حق کسی نرساند.

۸- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیئت نظارت است.

در کلیه مواردی که هیئت نظارت طبق بند ۲ از ماده ۲۵ اصلاحی سال ۱۳۱۷ قانون ثبت به اشتباهات رسیدگی می نماید می تواند با تعیین نوع اشتباهات دستور رفع اشکال و اصلاح آن و اجرای شقوق ۵و۶و۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت را به روسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد.

تبصره ۱- در مواردی که بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.

تبصره ۲- در صورتی که اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست‌کننده خواهد بود.

تبصره ۳- رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

تبصره ۴- آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیات‌های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌نماید و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می‌شود.

در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیات‌های نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره ۵- در مورد بندهای یک و پنج و هفت، رای هیات نظارت برای اطلاع ذی‌نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذارده می‌شود.

وصول شکایت از ناحیه ذی‌نفع چنان چه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می‌نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود. هر‌گاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد.

« استفاده با ذکر منبع بلااشکال می باشد »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *