دعاوی, دعاوی حقوقی, منوی بالای صفحه اصلی

اعسار از پرداخت محکوم به

اعسار
دعوی اعسار و تقسیط محکوم به و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

 اعسار در لغت به معنی تنگدست شدن، نیازمند شدن و به سختی افتادن است. در اصطلاح حقوقی اعسار عبارت است از حالت شخص معسر و شخص معسر نیز عبارت است از کسی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد . ( ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ )
مفاد ماده فوق در واقع در بردارنده اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به می باشد  . البته مطابق با ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ « معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود ، بطور موقت قادر به تأدیه آن نیست» . بنابراین به نظر می رسد مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، قانون حاکم همین قانون اخیر می باشد ، اما در مورد اعسار از پرداخت محکوم به ، قانون اعسار در مواردی که به موجب قانون جدید ملغی نشده همچنان پابرجا باشد . به هر حال این دو دعوی از دعاوی غیر مالی محسوب می گردند .
اعسار امری از حادث و هر لحظه ممکن از شخصی معسر گردد و یا شخصی که معسر بوده از اعسار خارج گردد .
مطابق با ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد . طرح این دعوی به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است . اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی با دادگاهی است که رای مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر نموده است .
مطابق با ماده ۲۹ قانون اعسار مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است و دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد . در ماده ۲۳ همان قانون نیز آمده است مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهر نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت و زندگی او مطلع باشند را به عرض حال خود ضمیمه نماید . یعنی حضور و شهادت چهار نفر شاهد در جلسه رسیدگی به دعوی اعسار در دادگاه ضروری می باشد .
نکته دیگر این است که از تاجر درخواست اعسار پذیرفته نمی شود و تاجری که مدعی اعسار است باید مطابق با قانون تجارت عرض حال توقف دهد ( ماده ۳۳ قانون اعسار )
اگر محکوم علیه مدعی اعسار شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورتی که در زندان باشد به صرف اثبات ادعا آزاد خواهد شد ( ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی )
در پایان لازم به ذکر است که صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع از استیفای حقوق محکوم له از اموالی که بعداً از محکوم علیه به دست می آید ، نخواهد بود .ارسال دادخواست به مرجع ذی صلاح در این دعوی از طریق خدمات الکترونیک قضائی صورت می گیرد ، فلذا جهت تقدیم دادخواست به همراه مدارک مربوطه از جمله تصویر مصدق دادنامه و استشهادیه و مدارک شناسایی و همچنین کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی ، به این دفاتر مراجعه نمائید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *