۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

‌قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶

‌قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب ۱۳۷۶/۶/۵) ‌فصل اول – روابط موجر و مستاجر ‌ماده ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنکه باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج […]

قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۶۲

قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب۱۳/۲/۱۳۶۲) ‌فصل اول – کلیات ۱۳۶۲واصلاحات بعدی ‌قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار‌می‌شود. در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف […]

قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

قانون روابط موجر و مستاجر  ‌مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ فصل – اول کلیات     ‌‌ماده ۱ – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح […]