گواهی عدم افراز آپارتمان / نحوه و مراحل اخذ گواهی عدم افراز ملک

گواهی عدم افراز آپارتمان / نحوه و مراحل اخذ گواهی عدم افراز ملک   طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357، در دعاوی ا...

ادامه مطلب

اعتراض به رای حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

اعتراض به رای هیات حل اختلاف مواد 147 و 148 قانون ثبت   صدور سند جدید در اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت منصرف از ماده 24 قانون...

ادامه مطلب

ضوابط تفکیک اراضی سازمانهای دولتی

ضوابط تفکیک اراضی سازمانهای دولتی تفکیک قسمتی از یک پلاک توسط سازمانهای دولتی، تفکیک قسمتی از پلاک داخل یا خارج محدوده برنامه پنج ...

ادامه مطلب

اشتباهات و اختلافات ثبتی و مراجع رسیدگی (هیات نظارت و شورای عالی ثبت)

اشتباهات و اختلافات ثبتی و مراجع رسیدگی   هیات نظارت  هیات نظارت برای اولین بار در تاریخ ٢۴‏/ ١٢‏/ ١٣١٠‏ به ...

ادامه مطلب

تفکیک اراضی و املاک خارج از حریم شهرها

تفکیک اراضی و املاک خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط ...

ادامه مطلب

قوانین و آیین نامه ها و مصوبات در خصوص اشتباه تفکیکی

قوانین و آیین نامه ها و مصوبات در خصوص اشتباه تفکیکی رسیدگی و رفع اشتباهی که در صورت مجلس تفکیکی در صورتی که با ا نتقال رسمی ثبت د...

ادامه مطلب