۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

گواهی عدم افراز آپارتمان / نحوه و مراحل اخذ گواهی عدم افراز ملک

گواهی عدم افراز آپارتمان / نحوه و مراحل اخذ گواهی عدم افراز ملک   طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷، در دعاوی افراز املاک واحد ثبتی مرجع نخستین رسیدگی است. مطابق با ماده یک قانون افراز «  افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک […]

اعتراض به رای حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

اعتراض به رای هیات حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت   صدور سند جدید در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت منصرف از ماده ۲۴ قانون ثبت است، زیرا بر اساس قسمت اخیر بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون موصوف صدور سند جدید مانع مراجعه به متضرر به دادگاه نخواهد بود. یعنی بر […]

ثبت املاک طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

ثبت املاک طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

ثبت املاک طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت بعد از استقرار قانون گذاری به شیوه جدید هم زمان با مشروطیت، فعالیتهای ثبتی درکشور جزء اولین خدمات مستند و رسمی محسوب می شود و قوانین مقررات ثبتی نیز از اولین قوانین مصوب در کشور بوده و دارای یک نظم تاریخی است که می تواند به […]

اسناد مالکیت معارض

اسناد مالکیت معارض

اسناد مالکیت معارض تعارض، ناسازگاری در دلالت دو دلیل است در رابطه با یکدیگر. تعارض با تزاحم متفاوت است و به طور خلاصه می توان گفت تعارض در مرحله تشریع است ولی تزاحم در مرحله عمل و اجرا؛ یعنی تعارض در مرحله اثبات است ولی تزاحم در مرحله ثبوت.دلایل صدور اسناد مالکیت معارض اصولاً صدور […]

ضوابط تفکیک اراضی سازمانهای دولتی

ضوابط تفکیک اراضی سازمانهای دولتی تفکیک قسمتی از یک پلاک توسط سازمانهای دولتی، تفکیک قسمتی از پلاک داخل یا خارج محدوده برنامه پنج ساله از بقیه پلاکها توسط سازمانهای دولتی، تا تاریخ تصویب در طرح یا حریم قرار نگیرد بلامانع است. واگذاری ده درصد اراضی واحدهای مسکونی: واگذاری ۱۰درصد به شهرداری در اجرای ماده واحده […]

اشتباهات و اختلافات ثبتی و مراجع رسیدگی (هیات نظارت و شورای عالی ثبت)

اشتباهات و اختلافات ثبتی و مراجع رسیدگی   هیات نظارت  هیات نظارت برای اولین بار در تاریخ ٢۴‏/ ١٢‏/ ١٣١٠‏ به موجب قانون ثبت اسناد و املاک وارد ثبت گردیده است و در سال ١٣١٧‏و ١٣۵١‏ تغییراتی در ساختار و تشکیلات و صلاحیت هیات نظارت ایجاد گردید. طبق ماده ۶‏ قانون ثبت اسناد و املاک […]

تفکیک اراضی و املاک خارج از حریم شهرها

تفکیک اراضی و املاک خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرح های جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه موردنظر، رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات […]

تفکیک اراضی در حریم شهرها

تفکیک اراضی در حریم شهرها

نحوه تفکیک اراضی در محدوده قانونی و حریم شهرها  محدوده قانونی در شهرهایی که طرح جامع یا طرح هادی برای آنها تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط رسیده باشد، شامل محدوده خدماتی به ‌اضافه محدوده شهرداری تعیین شده طبق ماده ٢‏ قانون شهرداری وسیع تر از آن می باشد که در این صورت محدوده […]

قوانین و آیین نامه ها و مصوبات در خصوص اشتباه تفکیکی

قوانین و آیین نامه ها و مصوبات در خصوص اشتباه تفکیکی رسیدگی و رفع اشتباهی که در صورت مجلس تفکیکی در صورتی که با ا نتقال رسمی ثبت دفتر املاک شود، با‌ هیات نظارث ثبت استان است. اشتباه در تفکیک گاه به متن مستندات (سند مالکیت، صورت مجلس تفکیکی) ارتباط پیدا می کند؛ یعنی مستندات […]

تفاوت تفکیک عرصه و تفکیک اعیان

تفاوت تفکیک عرصه و تفکیک اعیان در تفکیک عرصه ملک به دو یا چند قطعه تقسیم می شود؛ به طوری که قطعات هیچ گونه ارتباط فیزیکی و حقوقی با هم ندارند و هریک به صورت قطعه های مستقل عمل خواهند کرد، ولی در تفکیک اعیان هر چند قطعات مفروز شده از پلاک دارای مساحت و […]