۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین «جهت» همان انگیزه و هدفی است که هر یک از طرفین از انجام معامله دارند، ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر داشته است :«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.» بعبارت دیگر در عقد بیع […]

طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق توافقی طلاق در لغت به معنی رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می دهد او را ترک نموده و رها می سازد . صاحب جواهر در تعریف طلاق گفته اند: زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. دكتر سيد حسين صفايي و دكتر اسد الله امامي […]

قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز با توجه به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مقدمه :کلان و عمده و کثیر بودن جرایم قاچاق کالا و ارز و چالش های اقتصادی و روزافزون آن، قانونگذار را بر آن داشت تا با وضع قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جنبه های بازدارندگی […]

درخواست نصب قیم

درخواست نصب قیم

درخواست نصب قیم تعریف : قیم در لغت به معنای راست و معتدل است و در اصطلاح حقوقی، قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار در صورت نبودن ولی قهری و وصی منصوب از طرف ایشان برای اداره امور مالی محجورین تعیین می شود. موارد تعیین قیم : ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی […]

درخواست حکم حجر

درخواست حکم حجر

حکم حجر و رفع حجر حکم حجر: حکم حجر حکمی است که به موجب آن دادگاه رسیدگی کننده احراز نموده، فرد محجور است و برای وی قیم تعیین خواهد نمود.در همین ارتباط ماده ۷۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ مقرر داشته است:«در محاکم دادگستری در هر موردی که رأی به حجر اشخاص می دهند […]

مهر و موم ترکه

مهر و موم ترکه

مهر و موم ترکه تعریف : مهر و موم ترکه حاصل یکی از موارد زیراست : ۱)      لاک یا موم که گداخته و در مدخل خانه و امثال آن یا صندوق یا پاکت و مانند آن قرار داده می شود. ۲)      نهادن علامت مهر رسمی بر روی لاک یا موم گداخته. پس از آنکه یک […]

رفع ممانعت از حق

رفع ممانعت از حق

دعوی ممانعت از حق / تعریف، ارکان، شرایط اثبات و نکات کاربردی   مقدمه در قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین در نظامنامه مربوط به تشریح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۰۹ ، دعوی ممانعت از حق از اقسام دعاوی تصرف شمرده شده است . نباید از عبارت حق انتفاع و حق ارتفاق که […]

رفع مزاحمت

رفع مزاحمت

دعوی مزاحمت / تعریف، ارکان، شرایط اثبات و نکات کاربردی تعریف : مزاحمت در لغت به معنی اذیت کردن و تنگ گرفتن بر کسی می باشد  و دعوی مزاحمت از جمله دعاوی تصرف می باشد و در اصطلاح قوانین ، دعاوی تصرف دعاوی هستند که در آن بواسطه اقدامی ، استفاده متصرف از مال ، […]