۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

رفع ممانعت از حق

رفع ممانعت از حق

دعوی ممانعت از حق / تعریف، ارکان، شرایط اثبات و نکات کاربردی   مقدمه در قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین در نظامنامه مربوط به تشریح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۰۹ ، دعوی ممانعت از حق از اقسام دعاوی تصرف شمرده شده است . نباید از عبارت حق انتفاع و حق ارتفاق که […]

رفع مزاحمت

رفع مزاحمت

دعوی مزاحمت / تعریف، ارکان، شرایط اثبات و نکات کاربردی تعریف : مزاحمت در لغت به معنی اذیت کردن و تنگ گرفتن بر کسی می باشد  و دعوی مزاحمت از جمله دعاوی تصرف می باشد و در اصطلاح قوانین ، دعاوی تصرف دعاوی هستند که در آن بواسطه اقدامی ، استفاده متصرف از مال ، […]

اخذ به شفعه

اخذ به شفعه

اخذ به شفعه معنی لغوی شفعه : شفعه از کلمه شفع به معنای زیاده یا تقویت یا مقید نمودن چیزی به چیز دیگر گرفته شده است و به این دلیل که سهم شریک بواسطه شفعه زیاده یا پیوست به سهم شریک دیگر می گردد ، به این اسم نامیده می شود . تعریف شفعه : […]

وقف

وقف

دعاوی مربوط به وقف مطابق قانون مدنی، وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود؛ یعنی اینکه فردی با نیت انسان ­دوستانه و خیرخواهانه، مانع نقل و انتقال تمام یا بخشی از اموالش شود تا بدین وسیله دیگران برای همیشه از مال او استفاده کنند. فرضاً شخصی خانه مسکونی­ اش […]

ابطال مبایعه نامه

ابطال مبایعه نامه

ابطال مبایعه نامه قانون مدنی در ماده ۳۳۸ عقد بیع را چنین تعریف می نماید : « عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم » یعنی پس از توافق بایع و مشتری در مال موضوع قرارداد و ثمن معامله با اعلام خواست و اراده دو طرف که به آن ایجاب (برای فروشنده) […]

اثبات مالکیت

اثبات مالکیت

اثبات مالکیت / بررسی عملی و کاربردی دعاوی اثبات مالکیت تعریف : دعوی اثبات مالکیت عنوان دعوی است که خواهان یا مدعی در مقام اثبات مالکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مورد ادعای خویش بر می آید. طبق […]

ابطال سند رسمی انتقال

ابطال سند رسمی انتقال

ابطال سند رسمی انتقال / بررسی کاربردی دعوی ابطال سند رسمی انتقال مبنای حقوقی دعوی سند رسمی انتقال مالکیت که اصطلاحا به آن بنچاق و یا قطعی غیر منقول هم گفته می شود، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و پس از آن که به امضای طرفین رسید، خلاصه ی معامله به اداره ثبت […]