۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

دعاوی مربوط به اداره اوقاف

ماهیت حقوقی عقد وقف تعریف  وقف در معنای لغوی عبارت است از ایستادن، توقف، حبس کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حبس عین و تسبیل (جریان یافتن) منافع و بر این اساس ماده ۵۵ ‏قانون مدنی در مقام تعریف بیان نموده است: «‏وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع […]

دعاوی مربوط به شهرداری

دعاوی مربوط به شهرداری

وکیل متخصص امور و دعاوی مربوط به شهرداری ها گسترش شهرنشینی در حال حاضر یک واقعیت مسلم است. این حقیقت دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می یابند و نظام حاکم نیز همواره تلاش نموده همگام با این توسعه حرکت کرده و قواعد و مقرراتی را در جهت سازماندهی به این […]