۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

آئین تنظیم قرارداد / نکات بسیار مهمی که برای تنظیم قرارداد باید به آن توجه کرد

آئين تنظيم قرارداد / نکات بسیار مهمی که برای تنظیم قرارداد باید به آن توجه کرد   الف) عنوان قرارداد نام و اسمي است كه طرفين براي قرارداد خود انتخاب مي‌كند! مانند قرارداد فروش- قرارداد بيع- قولنامه- مبايعه نامه رسمي رهن و اجاره. ب) عقود معين باشد. عقودي كه قانونگذار براي آنها اسم و عنوان […]

آثار و قلمرو قانون

آثار و قلمرو قانون   پس از مرحله وضع و انتشار قانون، مسئله حد نفوذ و تاثير آن در محدوده زمان و مكان مطرح ميگردد. قبلاً اين امر در دو قسمت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. ۱ـ قلمرو قانون در زمان منظور از قلمرو قانون در زمان حدودي است كه ابتدا و انتهاي زماني اجراي […]