۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

عقد صلح / تعریف – انواع – موارد نفوذ و بطلان عقد صلح

عقد صلح کلیات و تعریف صلح صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی دفع مرافعه و پایان بخشیدن به دعوی به کار می رود، در قرآن کریم از صلح در شش آیه از سوره های انفال، نساء، حجرات نام برده شده […]

انواع اراضی

انواع اراضی اراضی را از چند منظر می توان تقسیم نمود که عبارت اند از:  الف)موقعیت و محل استقرار از این جهت به دو نوع تقسیم می شود : ۱-اراضی شهری یا اراضی واقع در محدوده شهر: برابر ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و […]

اراضی موات

تعریف و ماهیت اراضی موات اراضی موات یک دسته از اراضی عمومی به شمار می آید که با توجه به نظریات فقهی فقها جزء انفال محسوب وبه عنوان (ما یختص بالامام ) تعبیر می شود . پس از پیروزی  انقلاب اسلامی با صراحت مقررات وضع شده در این خصوص اراضی موات را متعلق به دولت […]

عقد رهن

ماهیت حقوقی عقد رهن تعریف و کلیات‏ رهن مصدر است و در لغت به معنای ثبوت و دوام آمده و گاه به معنای حبس و بازداشت نیز بکار می رود. در اصطلاح حقوقی رهن عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته اند که رهن وثیقه ای […]

اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک در کشور ما اصطلاح «اجاره به شرط تملیک» در متون قانونی پیش از انقلاب اسلامی دیده نمی شود. این اصطلاح ابتدا در «آیین نامه اجرایی اجاره به شرط تملیک» مصوب ٢۶‏/ ٨‏/ ٣۶١‏۱ شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ٣۶٢‏۱ به کار گرفته شد […]

احکام خیارات

احکام خیارات ١‏- مطابق ماده ۴۴۵‏قانون مدنی: «هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود.» بدیهی است حق مزبور که به وراث می رسد قابل تجزیه نمی باشد و برخی از وراث نمی توانند علیرغم مخالفت برخی دیگر نسبت به اعمال خیار اقدام نمایند چه آنکه این امر موجب تجزیه معامله و […]

خیار تبعض سفقه

خیار تبعض سفقه در عقد بیع مطابق ماده ۴۴١‏قانون مدنی: «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد، در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت قسمتی […]

خیار تدلیس

خیار تدلیس در عقد بیع   مطابق ماده ۴۳۸ قانون مدنی :«تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.» تدلیس در لغت یعنی فریب و نیرنگ، جناب آقای مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در تعریف آن اعلام داشته اند تدلیس نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله، یا با […]

خیار عیب

خیار عیب در عقد بیع  مطابق ماده ۴٢٢‏قانون مدنی: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.» جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان در تعریف عیب می فرمایند: «نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد.»، این تنها […]

خیار غبن

خیار غبن در عقد بیع برابر ماده ۴۱۶ قانون مدنی :«هر یک از متعاملین که در معامله غن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.» غبن یعنی ضرر و زیان و کسی که زیان دیده است را مغبون و طرف مقابل را غابن گویند. غبن مفهومی است کلی […]