۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

آثار ثبت ملک در دفتر املاک

آثار ثبت ملک در دفتر املاک همین که ملکی طبق مقررات در دفتر املاک ثبت شد با توجه به ماد ٢٢‏ قانون ثبت، دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی که ملک به او منتقل شده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده ‏یا ملک مزبور […]

سند مالکیت – تعریف و مشخصات

سند مالکیت  دفترچه ای است مجلد و از نوع اسناد رسمی و بهادار که مندرجات هر صفحه آن منطبق با مندرجات یکی از ستونهای دفتر املاک است و دارای صفحات یا ستونهایی برای نقل و انتقالات می باشد. اوراق آن نخ کشی و با مهرمخصوص پلمپ گردیده و در اصطلاح عمومی سند منگوله دار نامیده […]

صدور سند مالکیت اعیانی

صدور سند مالکیت اعیانی ممکن است مالک ملک ثبت شده به شخص یا اشخاصی اجازه احداث اعیانی در ملکی که عرصه آن متعلق به خود است را بدهد، هرگاه این اجازه به موجب سند رسمی باشد، می بایست مراتب در دفتر املاک منعکس شود. در خصوص املاک مشاع نیز برای هر یک از سند مالکیت […]

صدور سند مالکیت المثنی / مراحل / مدارک

صدور سند مالکیت المثنی / مراحل / مدارک وقتی که سند مالکیتی از بین برود، مثلاً دچار آتش سوزی و حریق گردد و اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید، در این صورت طبق ماده ١٢٠‏اصلاحی آیین نامه قانون […]

تفکیک املاک و اراضی / تعریف

تفکیک املاک و اراضی / تعریف / مراحل و نحوه اقدام اصلاح تفکیک در حقوق ایران پس از مشروطه پدید آمده است و به مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است، لکن با آن متفاوت است. در عرف ثبتی، تبدیل ملک به چند قطعه با مشخصات معین را تفکیک گویند. تفکیک ملک هم در مورد املاک مشاع […]

موانع تفکیک املاک

موانع تفکیک املاک تفکیک همواره به دور از هرگونه محدودیت قابل انجام نیست، بلکه موانعی در امر تفکیک وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره می گردد : ممنوعیت تفکیک املاکی که تعداد طبقات آن از حد مجاز بیشتر است؛ یعنی تفکیک املاکی که ۷۰ درصد مساحت آن به فضای باز اختصاص دارد  و […]

تفکیک عرصه املاک

تفکیک عرصه املاک این اقدام با تقاضای مالک یا وکیل قانونی او آغاز می گردد، به این ترتیب که مالک یا نماینده قانونی او از شهرداری تقاضای نقشه تفکیک پلاک را می کند. شهرداری پس از اخذ مدارک لازم با توجه به مقررات و ضوابط شهرسازی، نقشه مصوبه موضوع ماده ١٠١‏ قانون شهرداریها را به […]

قواعد مرتبط با نفوذ سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی

قواعد مرتبط با نفوذ سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی درمواردی که صدور حکم دادگاه  منوط به سوگند شرعی می باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر می کند در آن موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می نماید. در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل […]

تفکیک اعیانی املاک

تفکیک اعیانی املاک منظور از تفکیک اعیانی آن قسمت از اعیانی احداثی بر روی عرصه است که مستاجر عرصه مورد اجاره را با اذن مالک بر روی عرصه احداث نموده است. به فرض در یک منطقه زمین به مساحت یک هزار مترمربع که سند مالکیت آن به نام دیگری است، شخصی در دویست مترمربع آن […]

کارشناسی و تحقیق محلی چیست / تعریف

کارشناسی و تحقیق محلی  شخصی را که به مناسبت دانش و مهارت و معلومات، توانایی تشخیص در موضوعی فنی و تخصصی را داشته باشد، خبره یا کارشناس می گویند. موضوع دارای جنبه فنی و تخصصی را که باید توسط کارشناس بررسی و اظهار نظر شود، کارشناسی نامند وتصمیم دادرس مبنی بر انجام کارشناسی را اصطلاحاً […]