۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

عدم استماع دعوی خلع ید زوجه متوفی در مورد یک قطعه زمین از ماترک متوفی

عدم استماع دعوی خلع ید زوجه متوفی در مورد یک قطعه زمین از ماترک متوفی سئوال:  آیا زوجه متوفی در طرح دعوی خلع ید نسبت به یک قطعه زمین که جزء ترکه متوفی و متعلق حق وارثان است، امکان تملک دارد وذی نفع و ذی­ سمت محسوب می­گردد و دعوی وی صحیح است؟ پاسخ: مطابق […]

عدم تسری قانون ارث به حقوق و مستمری زوج

عدم تسری قانون ارث به حقوق و مستمری زوج سئوال:  آیا حقوق و مستمری زوج جزء ترکه متوفی محسوب می­شود یا خیر؟ پاسخ: حقوق و مستمری منحصر به افراد تحت ­الکفاله متوفی است و سایر وراث حقی ندارند.

ادعای ارتداد مورث بدون اثبات در دادگاه

ادعای ارتداد مورث بدون اثبات در دادگاه سئوال:  احد از وراث دادخواست تقسیم ترکه تقدیم دادگاه نموده، عده ­ای از وراث (خواندگان) ادعا می­نمایند پدر و مدر در زمان حیات اموال را به آنان منتقل نموده­ اند بخری دیگر از وراث نیز ادعا می­نمایند که پدر و مادر مرتد بوده­ اند و این صلح در […]

مسئولیت وراث نسبت به دیون متوفی

چگونگی مسئولیت وراث نسبت به دیون متوفی سئوال: خواهان جهت مطالبه وجه یک فقره چک علیه عده ­ای از صادرکننده چک دادخواست تقدیم و خواهان اظهار کرده به علت ندانستن آدرس، تعداد و اسامی سایر وراث را نمی­داند فلذا، نتوانسته است همه طرفین دعوی را اعلام نماید با عنایت به مراتب فوق آیا وراثی که […]

عدم امکان مطالبه عواید متصرفات مورث توسط وارث در صورتی که مالکیت محرز نباشد

عدم امکان مطالبه عواید متصرفات مورث توسط وارث در صورتی که مالکیت محرز نباشد سئوال:  آیا در صورت عدم امکان تقسیم در مورد متصرفات بدون سند مالکیت متوفی، امکان مطالبه عواید آن برای وراث وجود دارد یا خیر؟ آیا می­توان در مورد زمین غیرقابل تقسیم وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی اقدام کرد؟ پاسخ: مطالبه […]

امکان مطالبه دین مورث از بقیه وراث، در صورت فوت برخی از وراث

امکان مطالبه دین مورث از بقیه وراث، در صورت فوت برخی از وراث سئوال: دعوی مطالبه وجه به طرفیت ورثه به استناد یک فقره چک بلامحل از ناحیه مورث مطرح بوده با توجه به این که تعدادی از ورثه قبل از تقدیم دادخواست فوت نموده ­اند، آیا ادامه رسیدگی نسبت به سایر وراث از ماترک […]

عزل وکیل در صورت اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم

نداشتن حق عزل وکیل در صورت اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم سئوال:  چنانچه در سند وکالت ثبتی از سوی موکل به وکیل وکالت در فروش قطعی و انتقال سند شش دانگ یک باب عمارت داده شود و کلیه اختیارات قانونی دیگر نیز تفویض شده و در ذیل این سند تصریح شده باشد […]

دعوای اثبات مالکیت به سبب ارث

استماع دعوای اثبات مالکیت به سبب ارث سئوال:  چنانچه سبب تملک ارث باشد، دعوی اثبات مالیکت قابل استماع است یا خیر و مستند صدور حکم چیست؟ آیا رأی قطعی دادگاه در این خصوص رعایت تشریفات ثبت ملک را منتفی می­سازد و آیا اثر حکم نسبی است یا در قبال شخص ثالث هم معتبر است ؟ […]

اقامه دعوا به طرفیت وکیل اول و وکیل دوم برای مطالبه ثمن حاصله از بیع مورد معامله از وکیل دوم

لزوم اقامه دعوا به طرفیت وکیل اول و وکیل دوم برای مطالبه ثمن حاصله از بیع مورد معامله از وکیل دوم سئوال:  الف به ب وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر در فروش و انتقال ملک غیرمنقولی را داده و شخص ب عیناً موضوع وکالت را به ج داده و شخص ج موضوع وکالت […]

فروش مال موکل از سوی وکیل به عنوان ملک

فروش مال موکل از سوی وکیل به عنوان ملک سئوال:  چنانچه کسی وکالت در فروش راجع به ملکی از دیگری داشته باشد ولی موقع فروش ملک به خریدار خود را مالک معرفی کند، و ملک را بفورشد آیا این اقدام وی می­تواند از مصادیق کلاهبرداری یا انتقال مال غیر باشد لازم به ذکر است نامبرده […]