۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

اقامه دعوا به طرفیت وکیل اول و وکیل دوم برای مطالبه ثمن حاصله از بیع مورد معامله از وکیل دوم

لزوم اقامه دعوا به طرفیت وکیل اول و وکیل دوم برای مطالبه ثمن حاصله از بیع مورد معامله از وکیل دوم سئوال:  الف به ب وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر در فروش و انتقال ملک غیرمنقولی را داده و شخص ب عیناً موضوع وکالت را به ج داده و شخص ج موضوع وکالت […]

فروش مال موکل از سوی وکیل به عنوان ملک

فروش مال موکل از سوی وکیل به عنوان ملک سئوال:  چنانچه کسی وکالت در فروش راجع به ملکی از دیگری داشته باشد ولی موقع فروش ملک به خریدار خود را مالک معرفی کند، و ملک را بفورشد آیا این اقدام وی می­تواند از مصادیق کلاهبرداری یا انتقال مال غیر باشد لازم به ذکر است نامبرده […]

استرداد هدایای زوجیت توسط زوج بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، در صورت بقای عین موهوبه

امکان استرداد هدایای زوجیت توسط زوج بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، در صورت بقای عین موهوبه  سئوال:  شخصی با همسرش متارکه نموده و گواهی عدم امکان سازش صادر گیدده، حال زوج تقاضای استرداد هدایای دوره زوجیت نظیر طلاجات گرفته شدۀ حین عقد را نموده است. آیا ماهیت خرید طلا برای زوجه به عنوان […]

تفاوت حق شفعه و حق فسخ

تفاوت حق شفعه و حق فسخ سئوال:  تفاوت حق شفعه با حق فسخ که در عقود برای متعاملین یا شخص ثالث منظور می­گردد چیست؟ به عبارت دیگر اعمال حق شفعه و حق فسخ از حیث ماهیت و آثار یکسانند، یا متفاوت از یکدیگرند در صورت تفاوت موارد اختلاف چیست؟ آیا متعاملین می­توانند حق شفعه را […]

حق شفعه در ملک افراز شده

حق شفعه در ملک افراز شده سئوال:  در صورتی که چند نفر با هم در ملکی شریک باشند و یکی از شرکا سهم مالکانه خود را به شخص ثالثی (غیر از شرکا) بفروشد و یکی از شرکا به استناد این که حق شفعه داشته، درخواست ابطال معامله فیمابین شریک دیگر و شخص ثالث را نماید […]

تشریفات اعلام حق شفعه

تشریفات اعلام حق شفعه سئوال:  شخص به استناد اعمال حق شفعه­ اش، دادخواست فسخ معامله به طرفیت خریدار و فرشنده داده است و خواستار صدور حکم بر فسخ معامله مذکور و اعمال حق شفعه شده است. بر فرض صحت و فراهم­ بودن شرایط اعمال حق شفعه، دادگاه چه حکمی باید صادر نماید؟ ثمن معامله باید […]

عدم اعتبار وصیت­نامه خود نوشت فاقد مهر و امضاء موصی

عدم اعتبار وصیت­نامه خود نوشت فاقد مهر و امضاء موصی سئوال:  شخصی به استناد وصیت­نامه­ ای نسبت به اخذ حکم تولیت از اداره تحقیق اوقاف اقدام نموده، بعد از چندین سال شخص دیگر به استناد وصیت­نامه دیگری که فاقد امضاء موصی می­باشد و اشخاص به عنوان شاهد و مطلع رسیده به استناد امضاء شاهد و […]

عدم حضور وراث متوفی در دادگاه به منزله تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث نیست

عدم حضور وراث متوفی در دادگاه به منزله تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث نیست   سئوال:  در پرونده ­ای موصی ­له درخواست تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث را نموده است. دادگاه وراث موصی را برای رسیدگی دعوت می­نماید اما پس از ابلاغ (قانونی یا واقعی) در جلسه دادرسی حاضر نمی­ شوند؛ صرف عدم حضور به […]

در صورت محجور­شدن موصی بعد از وصیت، قیم حق عدول از وصیت را ندارد

در صورت محجور­شدن موصی بعد از وصیت، قیم حق عدول از وصیت را ندارد سئوال: اگر شخص وصیت نماید بعد محجور گردد و برای وی قیم تعیین شود، آیا قیم می­تواند از وصیت عمل کرده و یا آن را تغییر دهد؟ پاسخ: با فرض اینکه موصی در زمان وصیت جایز التصرف بوده و بعداً محجور […]

قابلیت استماع دعوی تنفیذ وصیت­نامه­ ای که خارج از ضوابط قانون امور حسبی تنظیم شده است

قابلیت استماع دعوی تنفیذ وصیت­نامه­ ای که خارج از ضوابط قانون امور حسبی تنظیم شده است  سئوال:  با عنایت به مواد ۲۷۶، ۲۸۳، ۲۸۷، ۲۹۱ از قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۴-۱۳/۱۰/۱۳۵۱،  ۱٫      وصیت­نامه ­ای که توسط دیگری نوشته شده و به امضای موصی رسیده هر چند […]