۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

استفاده از عنوان امانت ­نامه در عقد اجاره برای استفاده از مزایای شکایت کیفری خیانت در امانت

استفاده از عنوان امانت ­نامه در عقد اجاره برای استفاده از مزایای شکایت کیفری خیانت در امانت سئوال:  برخی از موجرین برای سهولت در تخلیه، به جای عنوان اجاره ­نامه در قرارداد عنوان امانت­ نامه را ذکر می­کنند تا بتوانند از مزایای شکایت کیفری خیانت در امانت استفاده نمایند. حال آیا قواعد و مقررات اجاره […]

عدم تعلق اجرت به امین در صورت اثبات خیانت در امانت وی

عدم تعلق اجرت به امین در صورت اثبات خیانت در امانت وی سئوال:  در اجرای قرار تأمین خواسته به مبلغ ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ و ۱۳۸۱/۰۱/۱۰ تعداد ۷۳ رأس گاو توقیف و تحویل امین گردید. متعاقباً دادگاه مربوطه در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۹ دستور رفع اثر از قرار مذکور را صادر و به واحد اجرا اعلام […]

مجری تخلیه واحدهای استیجاری مسکونی که دارای اجاره ­نامه رسمی هستند

مجری تخلیه واحدهای استیجاری مسکونی که دارای اجاره­ نامه رسمی هستند سئوال: کسانی که اجاره ­نامه رسمی دارند و از شورای حل اختلاف تقاضای تخلیه دارند این شامل دستور تخلیه می­شود یا حکم تخلیه و به استناد چه قانونی؟ پاسخ: چنانچه اجاره­ نامه واحد مسکونی رسمی باشد، با توجه به ماده ۳ قانون روابط موجر […]

اجاره عین مستأجره توسط مستأجر به دیگری در فرضی که حق انتقال به غیر را ندارد

اجاره عین مستأجره توسط مستأجر به دیگری در فرضی که حق انتقال به غیر را ندارد سئوال: چنانچه مستأجری پس از انقضاء مدت اجاره، محل مورد اجاره را اعم از محل کسب یا محل مسکونی به دیگری اجاره دهد با فرض اینکه حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد، آیا عمل وی از […]

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه سرقفلی مالی است که موجر هنگام عقد اجاره از مستأجر اخذ می نماید که موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ می­باشد بر عکس حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که برای مستأجر در طول استفاده از مورد اجاره و اشتغال به کسب و تجارت […]

تقسیم عملی مال مشاع (مفروالرعیه) و امکان طرح دعوای اجرت­ المثل بر مبنای آن

تقسیم عملی مال مشاع (مفروالرعیه) و امکان طرح دعوای اجرت­ المثل بر مبنای آن سئوال: در املاک مشاعی غالباً مردم افراز، از ملک بهره ­برداری می­نمایند. یعنی بدون اینکه قانوناً چه به صورت رسمی و چه به صورت تقسیم عادی اقدامی نموده باشند در عمل هر یک حصه ­ای را جداگانه در تصرف مالکانه گرفته […]

توافق طرفین در تقسیم مال مشاع بعد از صدور حکم بر فروش مال به لحاظ غیرقابل افراز بودن

توافق طرفین در تقسیم مال مشاع بعد از صدور حکم بر فروش مال به لحاظ غیرقابل افراز بودن سئوال: با عنایت به اینکه در خصوص بعضی از پلاک­ های مشاعی که عملیات ثبتی آنها خاتمه یافته و در دفتر املاک قید شده به لحاظ غیرقابل افراز بودن دستور فروش صادرشده، پرونده جهت اجرای عملیات فروش […]

تصرف در ملک مشاع توسط هر یک از شرکاء منوط به اجاره سایر شرکاء است

تصرف در ملک مشاع توسط هر یک از شرکاء منوط به اجاره سایر شرکاء است سئوال: شخص الف با شخص ب اشتراکاً از کوچه ­ای به عرض یک متر و بیست سانتی­ متر و به طول ۱۷ متر استفاده می ­نمایند این کوچه با رهاکردن قسمتی از زمین این دو نفر ایجاد شده است. اما […]

عدم استماع دعوی فروش زمین مشاعی غیر قابل افراز بدون طرف قرادادن سایر شرکاء

عدم استماع دعوی فروش زمین مشاعی غیر قابل افراز بدون طرف قرادادن سایر شرکاء سئوال: دو نفر مالک مشاعی یک منزل مسکونی به مساحت ۲۰۰ متر مربع می­باشد و این منزل در یک پلاک ثبتی که دارای پنجاه مالک مشاعی دیگر می­باشد واقع گردیده است. منزل مسکونی دو نفر نامبرده غیرقابل افراز بوده لذا درخواست […]

تقسیم و افراز اموال مشترک بر مبنای توافق و تراضی شرکاء

چگونگی تقسیم و افراز اموال مشترک بر مبنای توافق و تراضی شرکاء  سئوال : با توجه به مقررات ماده ۳۱۳ از قانون امور حسبی و ماده ۵۹۱ قانون مدنی، همچنین مواد ۵۹۸ و ۶۰۱ قانون مدنی، آیا در افراز و تقسیم اموال مشترک، دادگاه و اداره ثبت می­توانند بدون لحاظ سهام مالکین مشاعی و صرفاً […]