۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

دعاوی مربوط به شهرداری

دعاوی مربوط به شهرداری

وکیل متخصص امور و دعاوی مربوط به شهرداری گسترش شهرنشینی در حال حاضر یک واقعیت مسلم است. این حقیقت دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می یابند و نظام حاکم نیز همواره تلاش نموده همگام با این توسعه حرکت کرده و قواعد و مقرراتی را در جهت سازماندهی به این موضوع […]

دعاوی مربوط به اداره اوقاف

ماهیت حقوقی عقد وقف تعریف  وقف در معنای لغوی عبارت است از ایستادن، توقف، حبس کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حبس عین و تسبیل (جریان یافتن) منافع و بر این اساس ماده ۵۵ ‏قانون مدنی در مقام تعریف بیان نموده است: «‏وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع […]