۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

برچسب : اثبات وقوع عقد بیع

اثبات وقوع عقد بیع

اثبات وقوع عقد بیع

اثبات وقوع بیع / بررسی کاربردی دعوی اثبات و تائید وقوع عقد بیع مقدمه  بر اساس قانون مدنی ایران، همین که طرفین بر بیع توافق نمایند و تراضی اراده ها و قصد و رضای طرفین حاصل گردد، عقد بیع منعقد می شود و به غیر از موارد خاص در اکثر موارد به صرف توافق طرفین، […]