۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

برچسب : بررسی دعوای متقابل در حقوق ایران

دعوی تقابل چیست | تعریف و تبیین کاربردی دعوای تقابل

دعوی تقابل چیست | تعریف و تبیین کاربردی دعوای تقابل

دعوی تقابل چیست | تعریف و تبیین دعوای تقابل تعریف دعوی تقابل ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در واقع به جای تعریف دعوای تقابل یا متقابل، اختیاری را که به خوانده دعوا برای حفظ حقوقش همراه با شرایط آن اعطا نموده است، به عنوان تعریف دعوی متقابل اعلام نموده است. به نظر بهتر است […]