۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

برچسب : تصرف عدوانی حقوقی

رفع تصرف عدوانی

رفع تصرف عدوانی

تصرف عدوانی / بررسی ، ارکان  ، شرایط اثبات و نکات کاربردی دعوی رفع تصرف عدوانی تعریف تصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص بطور مستقیم یا با واسطه غیر ، بر مالی دارد . تصرف عدوانی عبارت است از اینکه مالی از تصرف مالک […]