۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

برچسب : حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت

وظایف هیات نظارت ثبت / حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت

وظایف هیات نظارت ثبت / حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت

وظایف و حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت اداره ثبت بدین شرح می باشد: ۱- هرزمان در اجرای مقررات ماده ۱۱ قانون ثبت از لحاظ پذیرش درخواست ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود و یا اشتباهی بوجود آید و یا تزاحم و تعارض در تصرف اشخاص باشد […]