۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

برچسب : دعوی جلب ثالث

جلب ثالث چیست | تعریف و بررسی کاربردی دعوی جلب ثالث

جلب ثالث چیست | تعریف و بررسی کاربردی دعوی جلب ثالث

جلب ثالث چیست | تعریف و تبیین کاربردی دعوی جلب ثالث تعریف جلب ثالث منظور از جلب ثالث به دادرسی این است که یا با این اقدام قصد داریم موضوع دفاعی خود را در برابر دعوای مطروحه تقویت کنیم و یا اینکه ادعایی علیه مجلوب ثالث داریم که به سبب ارتباطش با دعوای اصلی، قصد […]