۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

برچسب : دعوی خلع ید

خلع ید

خلع ید

بررسی دعوی خلع ید / ارکان دعوی / خلع ید ملک مشاعی / مقایسه خلع ید با تصرف عدوانی و تخلیه   مقدمه هرگاه کسی از راه عدوان بر حق دیگری استیلاء پیدا کند، خواه این استیلاء به عمد انجام  شود خواه ندانسته و با حسن نیت و خواه غاصب به زیان مالک از حق […]