۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

برچسب : نمونه دادخواست انحصار وراثت

نمونه دادخواست انحصار وراثت

نمونه دادخواست انحصار وراثت

نمونه دادخواست انحصار وراثت خواهان : در این قسمت نام و مشخصات متقاضی ذکر می گردد خوانده : در این قسمت نام و مشخصات سایر وراث ( غیر از متقاضی یا متقاضیان ) ذکر می گردد وکیل : در این قسمت در صورت دارا بودن وکالت نام و مشخصات وکیل ( وکیل دادگستری)  ذکر می […]