۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

برچسب : وجه التزام

مطالبه وجه التزام ناشی از قرارداد

مطالبه وجه التزام ناشی از قرارداد

بررسی کاربردی دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی تعریف : در قراردادهای بیع معمولاً پس از توافق طرفین درباره موضوعات اصلی قرارداد و پرداخت بخشی از ثمن معامله، شرایطی آورده می شود که طرفین  موظف به انجام و ایفای آن تعهدات می باشند. به عنوان مثال در قرارداد مقرر می گردد که پس از انجام تشریفات […]